khunaspix

הסיבה המרכזית לנפילת עסקים חדשים עד 5 שנים מפתיחתם הנה תזרים מזומנים. העסק יכול להיות ריווחי, אך אם תזרים המזומנים לא מנוהל נכון ומדיניות האשראי לא נכונה, מהר מאוד בעל העסק ימצא עצמו במצוקה תזרימית. משם, מדגיש גיל זקלר, הדרך לחדלת פירעון קצרה. בעסק קטן לעיתים סומכים על רואה החשבון החיצוני, למרות שתפקידו לא כולל פעילות של ניהול תזרים.

גיל זקלר מסביר איך בכל זאת מנהלים נכון את תזרים המזומנים של העסק:

 

  1. מעקב יומי של חשבונות הבנקים –  בכל בוקר יש לסקור את דפי הבנק האחרונים, כולל כניסות תקבולים, יציאת תשלומים ויתרה מעודכנת, אל מול מסגרת האשראי המאושרת.
  2. הכנת דו"ח תזרים מזומנים שבוע חודשי ורבעוני – בדו"ח זה יכללו כל התנועות העתידיות של העסק: המחאות דחויות שניתנו, המחאות דחויות שהתקבלו והוצאות העסק השוטפות כולל הוצאות שכר ומשרדיות. יש לעדכן את הדו"ח בכל שינוי של מועד פרעון לתשלום או קבלת תקבול.
  3. דאגו לעדכן את מנהל סניף הבנק שלכם בכל שינוי –  אם יש משהו שהבנק לא אוהב זו הפתעה, תקבול שלא נכנס או הוצאה לא צפויה. בכל שינוי עדכנו מראש מוקדם ככל שניתן את הבנק.
  4. גבייה מלקוחות – עליכם להקפיד לגבות מלקוחותיכם בדיוק לפי תנאי האשראי שנתתם להם. בכל איחור עליכם לבדוק מיד עם הלקוח מה הסיבה לכך, מתי התקבול יגיע ואם מדובר בסכום משמעותי, יש לעדכן את הבנק.

כתיבת תגובה

כתובת המייל תשאר חסויה שדות נדרשים מסומנים ב *

ניתן להשתמש בתגיות HTML אלו: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

נקוי טופסשליחה