khunaspix

כיצד לנהל את תזרים המזומנים של העסק?

סיבה המרכזית לנפילת עסקים חדשים עד 5 שנים מפתיחתם הנה תזרים מזומנים. העסק יכול להיות ריווחי, אך אם תזרים המזומנים לא מנוהל נכון ומדיניות האשראי לא נכונה, מהר מאוד בעל העסק ימצא עצמו במצוקה תזרימית.

פרטים